Zanimivosti

Pravila nagradne igre V"Všečkaj, komentiraj, deli za otroški voziček Dorjan Ecco linen ELS11, komplet 3v1"

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNIH IGER NA FACEBOOK STRANI OTROŠKA TRGOVINA JUNIOR  (v nadaljevanju "pravila nagradne igre")

1. OSNOVNI PODATKI O NAGRADNIH IGRAH

1.1 Organizator nagradnih iger je podjetje AR-AL NET d.o.o., Kranjčeva ulica 22, 9220 Lendava, ID za DDV SI96601086 (v nadaljevanju AR-AL NET d.o.o. oz. organizator).

1.2 Nagradne igre niso v nobeni povezavi s družabnim omrežjem Facebookom (v nadaljevanju Facebook) in ni v nobenem primeru sponzorirane, podprte ali organizirane s strani omrežja Facebook. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni Facebook, ampak podjetje AR-AL NET d.o.o.  kot upravljavec Junior Facebook strani. Za vsebino nagradnih iger je izključno odgovoren organizator - in ne Facebook. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

1.3 Nagradne igre bodo potekala v času od 16. 1. 2018 od 12 h ure dalje in do vključno 28.2.2018 do 23:59 ure.

1.4 Pogoji nagradnih iger in dodatne informacije o nagradnih igrah so objavljeni na Facebok strani

https://www.facebook.com/otroškatrgovinajunior

2. UDELEŽENCI NAGRADNIH IGER

2.1 Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre.

2.2 V nagradnih igrah lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Mlajši od 18 let lahko v nagradnih igrah sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. V nagradnih igrah ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam, delavcem podjetja AR-AL NET  d.o.o., kot tudi ne njihovim zakoncem, zunajzakonskim partnerjem in otrokom.

2.3 Pogoj za sodelovanje v nagradnih igrah je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradnih igrah udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Nakup pri podjetju AR-AL NET d.o.o. ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

3. NAVODILA NAGRADNIH IGER

3.1 Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da všečka Facebook stran Otroška trgovina Junior in v komentarju objave nagradne igre napiše oz. odgovori na nagradno vprašanje ali izpolni nalogo (npr. delitev objave, komentar ali objava fotografije z določenim motivom). Udeleženec lahko sodeluje večkrat, pri čemer lahko nagrado dobi zgolj enkrat. V kolikor je udeleženec mladoletna oseba, mora za sodelovanje v nagradni igri pridobiti dovoljenje starša ali zakonitega skrbnika. Mladoletna oseba lahko nagrado v primeru, da je izžrebana, prevzame le s privolitvijo starša ali zakonitega skrbnika (kot navedeno v točki 2.2).

Žrebanja bodo izvedeno 1.3.2018 s pomočjo aplikacije, ki izvaja naključen žreb  v prostorih podjetja AR-AL NET d.o.o., nadzor bo izvajala  3-članska komisija.

4. NAGRAJENCI NAGRADNIH IGER

4.1 Podjetje AR-AL NET d.o.o. bo v okviru nagradnih iger podelilo nagrado iz nagradnega sklada, ki obsega:

-otroški voziček Dorjan Ecco linen ELS-11, komplet 3v1.

Dobitniki nagrad bodo o rezultatih žreba obveščeni na Facebook strani Otroška trgvina Junior v obliki komentarja pod objavo z nagradnim vprašanjem in preko e-pošte.


4.3. S sodelovanjem v nagradnih igrah se udeleženci strinjajo z objavo imena in priimka v okviru nagrajencev nagradne igre. Podjetje AR-AL NET d.o.o.  bo nagrajenca o prejeti nagradi obvestilo najpozneje v roku 5 (petih) delovnih dni po izvedenem žrebanju in sicer z objavo na https://www.facebook.si/otroskatrgovinajunior , s pozivom, da se oglasi z zasebnim Facebook sporočilom in mu poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade.

4.4 Podjetje AR-AL NET d.o.o.  bo nagrajencu poslal: - vprašalnik o osebnih podatkih (ime, priimek, naslov, datum rojstva, davčna številka), - obrazec »Izjava, da soglašam s prejemom nagrade«, ki ga morajo v primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, podpisati tudi njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki. Izpolnjene in podpisane dokumente mora nagrajenec posredovati na e-naslov info@trgovina-junior.si najpozneje v roku 3 (treh) delovnih dni od prejema navedenih obrazcev, s pripisom »FACEBOOK NAGRADNA IGRA«.

4.5 V primeru, da se nagrajenec v roku 10 (desetih) delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade na Facebook strani JUNIOR in spletni strani podjetja ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.

4.6 Po prejemu popolnih podatkov, navedenih v točki 4.4 pravil nagradne igre, bo nagrajenec nagrado osebno prevzel v prodajalni JUNIOR v Ljubljani ( BTC City, hala A, Šmartinska cesta 152 1000 Ljubljana, v roku dogovorjenem z organizatorjem nagradne igre.

5. NAGRADE NAGRADNIH IGER

5.1 Nagrado podeljujemo iz nagradnega sklada, ki je naveden v 4.1 točki teh pravil.

5.2 Nagrado ni možno zamenjati za denar oz. drugo blago.

5.3 Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5.4 Podjetje AR-AL NET d.o.o.  bo skladno z veljavno zakonodajo za nagrajenca obračunalo in plačalo akontacijo dohodnine za prejeto nagrado. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

6. IZKLJUČITEV IZ NAGRADNIH IGER

6.1 V primeru kršitve navedenih pravil nagradnih iger si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo osebe, ki uporabljajo nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse itd.) ali si drugače pridobijo koristi s pomočjo manipulacije (ena fizična oseba z več Facebook profili).

6.2 Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre. Prav tako se za kršitev šteje sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

6.3 V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, se lahko od njega zahteva denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

7. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

7.1 Organizator ni odgovoren za neposredno ali posredno škodo, ki izhaja iz sodelovanja v nagradni igri, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, izpade omrežja ali električne energije.

7.2 Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradnega natečaja iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradnem natečaju sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

8. ZASEBNOST IN VAROVANJE PODATKOV UPORABNIKA

8.1 S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je dana osebna privolitev udeleženca za zbiranje osebnih podatkov za namene izvedbe nagradne igre. Podjetje AR-AL NET d.o.o.  se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varovalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre:

Lendava, 16.2.2018

 

-----------------------------------------------------------------------

Naša vizija

Vizija trgovine Junior  je postati vodilno podjetje na področju prodaje otroških vozičkov in opreme v Sloveniji in na Hrvaškem.

Poslanstvo

Z osebnim pristopom in strokovnim svetovanjem je naše poslanstvo prisluhniti željam in zahtevam bodočih staršev  pri izbiri vozička, pohištva, obutve ter ostalih izdelkov. Uresničiti željo po »najlepšem vozičku v mestu« in ter zagotavljati široko ponudbo kakovostnih ter preverjeno varnih izdelkov.  

Trgovina JUNIOR ponosno predstavlja znamke vozičkov, kateri so nam zaupali ekskluzivno zastopništvo za slovenski in hrvaški trg:

V ponudbi najdete tudi vozičke znamke

 

Ekskluzivno zastopništvo imamo tudi za otroško pohištvo znamke

Med drugimi ponujamo usnjeno, anatomsko oblikovano obutev od številke 18 do 36 znamke

.

TRGOVINA JUNIOR  - dovolite, da smo del vaše sreče <3

Osebe in podjetja, ki nam zaupajo:

Gledališče KUKUC

 

Rezultat iskanja slik za ku kuc logo

Ana Žontar Kristanc - Anina kuhinja

Nekaj mesecev nazaj sem imela poslovni dogodek v Murski Soboti in slučajno naletela na trgovino Junior. Takrat še nisem mislila, da bomo kupovali nov voziček, ker smo imeli popolnoma lepo ohranjenega še od Timona, pa sem se vseeno predala luštom in si šla vozičke ogledati. Prav spomnim se, da sem si rekla, da še nisem videla trgovine tako dobro založene z različnimi vozički in med njimi sem videla ogromno usnjenih. Pri nas zaradi Timonove hude alergije na pršico zadnje leto kupujemo vse usnjeno, saj drugače ob dotiku takoj reagira z izpuščaji, potem pa sledi večdnevno celonočno praskanje do krvi, dokler ga ne spravim k sebi s kremami.

Tako se sem že takrat malce spraševala, če ne bi bilo bolj varno voziček zamenjati za usnjen, da ga bo Timon lahko brez posledic potiskal in se ga dotikal, jaz pa se bom izognila dodatnemu delu s konstantnim pranjem. Vseeno sem se odločila, da počakam in vidim, če moj star voziček lahko slečem, zamrznem in operem. Seveda sem ugotovila, da je to nemogoče in z dragim sva se strinjala, da ga rajši prodava in kupiva takšnega, ki bo sprejemljiv tudi za Timonovo stanje.

Priznam, da nisem potrebovala veliko pripričevanja, sem bila kar hitro za. :) Tako sem takoj odhitela na splet in obrnila vsak kotiček Junior spletne strani. Našla sem veliko vozičkov, ki so bili usnjeni in bila nadvse zadovoljna, ko sem ugotovila da imajo poslovalnico tudi v Ljubljani v Btc-ju, kar mi je bistveno bližje kot Maribor.

Z dragim sva se odpravila v njihovo trgovino in prodajalka nama je prijazno razkazala vse mogoče usnjene modele. Bila sem začudena koliko vozičkov je bilo razstavljenih in tako sem si jih res lahko dobro ogledala. Zame je bilo to sploh pomembno, saj sem želela čimbolj usnjen voziček, kar pomeni, usnjeno torbico, lupinico, usnjen spodnji del pri kolesju… Kmalu smo našli popoln model in sicer najnovejši Tutkov model Torrero Eco. Izbrala sva, oziroma sem, kombinacijo bele in mornarsko modre, ki jo naravnost obožujem. :) Moj dragi se je prijazno strinjal z mano. :) Ta model je za razliko od drugih v celoti usnjen in ima edini popolnoma usnjeno tudi lupinico. Seveda bom za lupinico kupila nadvložek za potenje, ker ležanje direktno na usnju ni pretirano udobno. Toda tudi Timonov nadvložek perem na dva tedna na 60 stopinj in se super obnese, tako da ju bom pač prala skupaj.

Kakorkoli naročila sva voziček in bila toplo presenečena, da sva ga dobila v enem tednu. Vem da sva Timonov voziček čakala več kot en mesec.

S Timonom tako seveda že nekaj dni vozičkava po stanovanju in sva čisto navdušena. :) Jaz nad lepoto, Timon nad novo “igračo”. 

Kakšen se zdi pa vam?

IMG_4891

 

Ana Hrovat in njen Tibor , udeleženca Big Brother Slovenija 2015 sta zapisala:

Pa ga imava!!! Mima Xari...:))) Samo poglejte to srečo...:) hvala trgovini JUNIOR za super nasvete in predvsem hitro dostavo!

 


Naj prodajano

Pridružite se nam na Facebook-u!

 

Obiščite nas v trgovini JUNIOR:

v LJUBLJANI:

BTC City Ljubljana, hala A, kletna etaža

 

v MARIBORU:

MARIBOR, Ljubljanska ulica 85

(nasproti Mercator centra na Taboru)

Slovensko Hrvatsko

Koda za popust

Imate kodo za popust? Aktivirajte jo tukaj.

Aktiviraj

AKCIJA!

Bexa Ultra 16
590,00 €    472,00 €
Poglej

Skrb za stranke