Reklamacije in vračila

VRAČILO BLAGA IN PRAVICA ODSTOPA OD POGODBE

PRAVICA KUPCA DO ODSTOPA OD POGODBE

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima kupec oziroma potrošnik pravico, da v 14-ih dneh ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe ne da mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. 

Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana do zgoraj navedenega 14-dnevnega roka. 

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. Kupec ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja ponudnik.

Obrazec za odstop od pogodbe najdete TUKAJ

Kupec izpolni Obrazec za odstop od pogodbe (ali sam napiše izjavo) in ga pošlje ponudniku po elektronski pošti na naslov info@trgovina-junior.si ali po pošti priporočeno na naslov: Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p., Trgovina Junior PE Maribor, Ljubljanska ulica 85, 2000 Maribor ali pa ga osebno prinese v eno izmed poslovnih enot Junior. 

Rok za odstop od pogodbe pri dobavi blaga začne teči od dnega, ko kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad blagom. Če je predmet pogodbe več kosov blaga ali če je dostava sestavljena iz več pošiljk ali kosov, pa rok za odstop od pogodbe začne teči, ko kuepec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga ali nad zadnjo pošiljko.

Vračilo blaga v primeru, da je kupec blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči ponudniku ali osebi, ki jo ponudnik pooblasti za prevzem blaga nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po tem, ko je ponudiku poslal obvestilo, da odstopa od pogodbe, razen če ponudnik kupcu ponudi, da sam prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje še pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. 

Kupec lahko vrne ponudniku blago: 

 • osebno v poslovno enoto Junior (Ljubljana, BTC city, hala A ali Maribor, Ljubljanska ulica 85, 2000 Maribor)
 • preko dostavne službe na naslov: Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p., Trgovina Junior PE Maribor, Ljubljanska ulica 85, 2000 Maribor

Vračilo kupnine. Če kupec odstopi od pogodbe mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Ponudnik vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. 

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

OMEJITVE PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE

Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži, saj v nasprotnem primeru potrošnik odgovarja za znižanje vrednosti oz. škodo, ki jo s tem povzroči podjetju. 

Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži, saj v nasprotnem primeru potrošnik odgovarja za znižanje vrednosti oz. škodo, ki jo s tem povzroči podjetju.

Stvarna napaka

Napaka je stvarna, če:

·         če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

·         če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

·         če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

·         če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.


  Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

  Uveljavitev stvarne napake

  Potrošnik lahko uveljavlja stvarno napako, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh (2) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, vendar najkasneje v roku dveh (2) let, odkar je bila stvar izročena. Reševanje reklamacij bo potekalo v skladu z določili.
  Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPOT).

  Obrazec za uveljavitev stvarne napake.pdf


  ·         če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

  ·         če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

  ·         če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

  Morebitne zahtevke v zvezi z uveljavljanjem garancije iz naslova reklamacije in pridobitev dodatnih informacij o izdelkih, prosimo, sporočite pisno na naslov

  Trgovina z otroško opremo in druge storitve Iris Šel s.p., Trgovina Junior PE Maribor

  Ljubljanska ulica 85

  2000 Maribor ali

  na elektronski naslov oddelka reklamacij:  oddelek.trgovinajunior@gmail.com

  ali na mobilni telefon 051 219 909.

  V primeru, da ste prejeli paket poškodovan med transportom, le-tega takoj reklamirajte vašemu dostavljalcu in tudi nas obvestite na e-naslov oddelek.trgovinajunior@gmail.com

  Če ste prejeli napačen izdelek:

  - pošljite ga na naše stroške preko dostavne službe GLS, s katero imamo sklenjeno pogodbo, na naslov:

  Trgovina z otroško opremo in druge storitve iris Šel s.p., Trgovina Junior PE Maribor, Ljubljanska ulica 85, 2000 Maribor

  Izdelek Vam bomo zamenjali ali povrnili vaš denar. Seveda bomo mi pokrili stroške pošiljanja novega artikla.

  Reševanje reklamacij iz naslova garancije z otroških vozičkov in izdelkov večjih dimenzij

  Morebitne garancijske zahtevke - reklamacije otroških vozičkov ter pohištva se rešujejo le osebno, v eni izmed poslovalnic Junior (BTC City Ljubljana, hala A, kletna etaža, ali Maribor, Ljubljanska ulica 85).

  Potrošnik pred prihodom v poslovalnico prijavi zahtevek iz naslova garancije na elektronski naslov podjetja za reševanje reklamacij: oddelek.trgovinajunior@gmail.com (ali na tel. št. 051 219 909).

  Podjetje potrošnika, najkasneje v osmih delovnih dneh, obvesti v elektronski obliki in sporoči prvi razpoložljiv datum možnosti dostave in obravnave zahtevka.

  Del, ki ga potrošnik reklamira, dostavi v njemu najbližjo poslovalnico, kjer se določi način odprave napake oziroma način reševanja reklamacije. 

  Garancija nakupa

  Izdelek ima garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna le ob upoštevanju navodil, navedenih na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

  Proizvajalec je v skladu z zakonom kupcu dolžan zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga. Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Kupec lahko uveljavlja garancijo s priloženim garancijskim listom in računom, izdanega s strani prodajalca.

  Proizvajalec je dolžan opraviti garancijsko popravilo v 45 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru mora artikel zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim artiklom.

  Kupec lahko garancijo uveljavlja tudi pri prodajalcu, vendar tudi v tem primeru velja določilo iz prejšnjega odstavka.

  Vračilo blaga v garanciji se opravi v skladu s pogoji, ki jih je proizvajalec navedel v garancijskem listu. V tem primeru stroškov vračila blaga ne krije kupec.